Colgate Palmolive Company

Odpovědně vyrobené produkty

Odpovědně vyrobené produkty

* Naše produkty jsou vyráběny v továrnách firmy Colgate-Palmolive, jež stále efektivněji využívají energie a vodu, usilují o nulové odpady, nulový výskyt pracovních nehod a dodržují zásady etické práce.

Řízení životního prostředí
Zavazujeme se dodržovat všechna platná pravidla a předpisy v oblasti životního prostředí – a často překračujeme normy – v tom, jak vyrábíme a prodáváme naše výrobky a provozujeme naše zařízení. Společnost Colgate se řídí přísnými normami vlivu na životní prostředí – všechna naše zařízení používají plně provedený Systém řízení životního prostředí týkající se celé řady kategorií, včetně energetické úspornosti, klimatu, využívání vody a řízení odpadu.

Řízení životního prostředí

Důležité body

 • Každých 3–5 let jsou prováděny komplexní audity ochrany zdraví a bezpečnosti ve všech závodech společnosti, aby se zajistilo dodržování zdravotních a bezpečnostních standardů. Dále jsou prováděny denní kontroly EHS a komplexní roční sebehodnocení, jež mají pomoci přetrvávajícímu dodržování předpisů.
 • Prostřednictvím našeho programu „5 % pro planetu“ se Colgate-Palmolive zaměřuje na přidělení 5 % z ročního kapitálového rozpočtu každého výrobního zařízení na projekty snižující spotřebu energie, vody a tvorbu odpadu.
 • Od roku 2002 do roku 2018 dosáhla globální výrobní střediska společnosti Colgate-Palmolive snížení:
 • • energetické náročnosti o 31,8 %
 • • absolutních emisí skleníkových plynů o 29,7 %
 • • spotřeby vody o 45,8 %
 • • objemu odpadů o 41,3 % (oproti roku 2010)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zatímco směřujeme k cíli nulového výskytu pracovních úrazů, zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive z celého světa usilují o zachování silné kultury bezpečnosti a zdravých a bezpečných podmínek práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Důležité body

 • Každých 3–5 let jsou prováděny komplexní audity ochrany zdraví a bezpečnosti ve všech závodech společnosti, aby se zajistilo dodržování zdravotních a bezpečnostních standardů. Dále jsou prováděny denní kontroly EHS a komplexní roční sebehodnocení, jež mají pomoci přetrvávajícímu dodržování předpisů.
 • Společnost Colgate-Palmolive stanovila v roce 2018 nový standard v oblasti bezpečnosti. Naše celková míra zaznamenaných nehod byla v tomto roce na úrovni 0,22% a míra neodpracovaných dnů na úrovni 0,06%, což je nejnižší počet zaznamenaných nehod v kalendářním roce od té doby, co jsme tyto údaje začali sledovat, tedy před 25 lety.
 • Společnost Colgate-Palmolive využívá našeho členství v Americké konferenci státních průmyslových hygieniků (American Conference of Governmental Industrial Hygienists – ACGIH) aby globálně aplikovala expoziční normy zaměstnanců. To pomáhá zajistit, že jsou naši zaměstnanci chráněni i na místech, kde neexistují žádná místní nařízení týkající se expozice zaměstnanců.
 • Abychom snížili počet vážných nehod a incidentů, jež mají nejhorší dopad na naše zaměstnance, zavedli jsme víceletý program zaměřující se na důležitá bezpečnostní rizika na našich globálních pracovištích.

Pracovněprávní praktiky
Společnost Colgate-Palmolive dlouhodobě a celosvětově ctí lidská a pracovní práva a podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a tzv. hlavní normy práce Mezinárodní organizace práce. Společnost Colgate-Palmolive spolupracuje a vyhledává obchodní partnery, kteří sdílí naše odhodlání dodržovat všeobecná lidská práva. Uvědomujeme si odpovědnost podniků ctít pracovní práva a podporovat dodržování všeobecných lidských práv našimi podílníky.

Pracovněprávní praktiky

Důležité body

 • Společnost Colgate-Palmolive v rámci svých činností nepoužívá nucenou práci a usiluje o vymýcení nucené práce z našich dodavatelských a hodnotových řetězců. Věříme, že každý pracovník by měl mít svobodu pohybu, žádný pracovník by za práci neměl platit a žádný pracovník by se kvůli práci neměl zadlužovat nebo být k práci nucen.
 • Více informací o naší strategii v oblasti lidských práv a přístupu k řízení naleznete zde: Dodržování lidských a pracovních práv společností Colgate: Prohlášení o zveřejnění.

 

Partnerství a posuzování
Důležitou součástí zodpovědného výrobního úsilí společnosti Colgate-Palmolive je naše angažovanost a spolupráce s externími partnery, kteří doplňují naše silné interní schopnosti a poskytují nezávislé externí zajištění.

Důležité body

Science Based Targets
 • Cíl společnosti Colgate-Palmolive v oblasti klimatu související s výrobou byl schválen iniciativou Science Based Targets.
 •  

Leed
 • Společnost Colgate-Palmolive u všech nových výrobních továren usiluje o certifikaci Rady pro šetrné budovy Spojených států (USGBC) v oblasti energií a environmentálního provedení (LEED) a dodnes získalo 13 výrobních zařízení tuto certifikaci.

 

True
 • Společnost Colgate-Palmolive obdržela certifikaci nulového odpadu GBCI TRUE Zero Waste v 16 továrnách na 4 kontinentech. Začali jsme v USA v roce 2016 a od té doby jsme se stali první společností, která dosáhla nulového odpadu hodnoceného iniciativou TRUE Zero Waste v Latinské Americe, kontinentální Evropě, Indii, Číně a Vietnamu, zatímco v Africe a Austrálii na tomto usilovně pracujeme.

 

Proud Member
 • Společnost Colgate-Palmolive je zakládajícím členem Národní rady pro bezpečnost, která vznikla v roce 1913.

 

EPA ENERGY STAR
 • Společnost Colgate-Palmolive byla jmenována partnerem roku 2019 v americkém programu EPA ENERGY STAR, a to devět let po sobě (2011–2019).
 • Továrny společnosti Colgate-Palmolive z celého světa obdržely 74 ocenění amerického programu EPA ENERGY STAR Challenge for Industry.

 

Orchse
 • Společnost Colgate-Palmolive je dlouhodobým korporátním členem společnosti ORCHSE Strategies, LLC, a je považována za jednu z nejlepších.
American Conference of Governmental Industrial Hygienists
 • Společnost Colgate-Palmolive organizačně podporuje Americkou konferenci státních průmyslových hygieniků (American Conference of Governmental Industrial Hygienists – ACGIH).
United Nations Global Compact
 • Společnost Colgate-Palmolive podporuje iniciativu OSN Global Compact a usiluje o soulad našich provozů a strategií s deseti obecně přijímanými principy této iniciativy v oblasti lidských práv, pracovních práv, životního prostředí a boje proti korupci. Rovněž podnikáme kroky na podporu cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

------------------------

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

Loga „LEED“ a související loga jsou obchodními značkami vlastněnými Radou pro šetrné budovy Spojených států a jsou používána s jejím svolením.