red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

* Naše produkty jsou vyráběny v továrnách firmy Colgate-Palmolive, jež stále efektivněji využívají energie a vodu, usilují o nulové odpady, nulový výskyt pracovních nehod a dodržují zásady etické práce.

Řízení životního prostředí

Zavazujeme se dodržovat všechna platná pravidla a předpisy v oblasti životního prostředí – a často překračujeme normy – v tom, jak vyrábíme a prodáváme naše výrobky a provozujeme naše zařízení. Společnost Colgate se řídí přísnými normami vlivu na životní prostředí – všechna naše zařízení používají plně provedený Systém řízení životního prostředí týkající se celé řady kategorií, včetně energetické úspornosti, klimatu, využívání vody a řízení odpadu.

responsibly-made-products-img1

Důležité body

  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  Zatímco směřujeme k cíli nulového výskytu pracovních úrazů, zaměstnanci společnosti Colgate-Palmolive z celého světa usilují o zachování silné kultury bezpečnosti a zdravých a bezpečných podmínek práce.

  responsibly-made-products-img2

  Důležité body

   Pracovněprávní praktiky

   Společnost Colgate-Palmolive dlouhodobě a celosvětově ctí lidská a pracovní práva a podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a tzv. hlavní normy práce Mezinárodní organizace práce. Společnost Colgate-Palmolive spolupracuje a vyhledává obchodní partnery, kteří sdílí naše odhodlání dodržovat všeobecná lidská práva. Uvědomujeme si odpovědnost podniků ctít pracovní práva a podporovat dodržování všeobecných lidských práv našimi podílníky.

   responsibly-made-products-img3

   Důležité body

    Partnerství a posuzování

    Důležitou součástí zodpovědného výrobního úsilí společnosti Colgate-Palmolive je naše angažovanost a spolupráce s externími partnery, kteří doplňují naše silné interní schopnosti a poskytují nezávislé externí zajištění.

    Důležité body

    science-based-targets-logo
     leed-logo
      true-zero-logo
       national-safety-council-proud-member-logo
        energy-star-award-2021-logo
         acgih-logo
          orc-hse-logo
           unglobal-compact-we-support-logo

            *Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.
            Loga „LEED“ a související loga jsou obchodními značkami vlastněnými Radou pro šetrné budovy Spojených států a jsou používána s jejím svolením.