red-cp-background
responsibly-made-logo

* Naše produkty vyrábíme v závodě v polské Svídnici, což zvyšuje efektivnost užití energií a vody a přispívá k minimalizaci odpadů. Usilujeme o bezúrazovost na pracovišti a dodržujeme pracovní etiku.

Environmentální management

Jsme zavázáni k plněním všech příslušných environmentálních pravidel a předpisů týkajících se výroby, uvádění našich produktů na trh a provozu našich závodů. Tyto standardy často i překonáváme. U značky elmex, která je prověřenou značkou z portfolia Colgate-Palmolive, environmentální výkon definují přísná pravidla.

Naše zařízení má plně implementovaný systém environmentálního managementu, který pokrývá širokou škálu kategorií včetně energetické účinnosti, klimatu, správy vody a nakládání s odpady.

responsibly-made-products-img1

Důležité

   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

   Naši zaměstnanci, kteří vyrábí elmex, jsou zavázáni dodržovat přísná pravidla k ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Snažíme se dosáhnout pracoviště bez pracovních úrazů.

   Důležité

    Pracovní postupy

    Společnost Colgate-Palmolive má dlouhodobý závazek respektovat lidská a pracovní práva celosvětově a podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN) a Základní pracovní standardy Mezinárodní organizace práce (MOP). Značka elmex spolupracuje a vyhledává obchodní partnery sdílející náš závazek k lidským právům obecně. Uznáváme podnikatelskou odpovědnost za dodržování pracovních práv a za zapojení zúčastněných stran při dodržování lidských práv obecně.

    Důležité

     Partnerství a uznání

     Důležitým prvkem úsilí společnosti Colgate-Palmolive o zodpovědnou výrobu je naše zapojení a spolupráce s externími partnery, kterými doplňujeme naše vlastní silné interní možnosti a které nám poskytují potvrzení ze strany nezávislých třetích stran.

     Důležité

     energy-star-award-2021-logo
      science-based-targets-logo
       leed-logo
        true-zero-logo
         national-safety-council-proud-member-logo
          acgih-logo
           orc-hse-logo
            unglobal-compact-we-support-logo

             „Naše tvrzení týkající se zodpovědně vyráběných produktů se vztahuje na všechna zařízení vlastněná a provozovaná společností Colgate-Palmolive. Informace týkající se udržitelných a bezpečných složek, zodpovědného získávání zdrojů, zodpovědného balení a další najdete na webu udržitelnosti.

             „LEED“ a příslušná loga jsou ochrannými známkami vlastněnými U.S. Green Building Council a jsou používána s jeho svolením.